Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Περιοχές Σπουδών

Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Περιβάλλον
Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Νανοτεχνολογία)
Φαινόμενα Πολυπλοκότητας και Μη Γραμμικής δυναμικής
Αστρονομία, Αστροφυσική και Φυσική Πλάσματος

Πυρηνική Φυσική
Κβαντική Μηχανική
Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες
Ατομική, Μοριακή Φυσική και Οπτική
Θεωρητική Μηχανική

Περιοχές Σπουδών

Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Περιβάλλον
Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Νανοτεχνολογία)
Φαινόμενα Πολυπλοκότητας και Μη Γραμμικής δυναμικής
Αστρονομία, Αστροφυσική και Φυσική Πλάσματος

Πυρηνική Φυσική
Κβαντική Μηχανική
Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες
Ατομική, Μοριακή Φυσική και Οπτική
Θεωρητική Μηχανική

Επιτροπή Στρατηγικής ανάπτυξης

Η Επιτροπή απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού με στόχο την ενίσχυση και τη αξιοποίηση του Τμήματος.

περισσότερα...

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tο Τμήμα συνδιοργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ 4 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

περισσότερα...

Επιστημονικός Εξοπλισμός

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό και συνεργάζεται με το CERN όσον αφορά το υπολογιστικό κέντρο Grid του ιδρύματος

περισσότερα...

Σχετικά με το Τμήμα Φυσικής

Παρουσίαση Τμήματος

Ακαδημαϊκό Προφίλ


To Τμήμα Φυσικής συνδυάζει περιοχές που εμφανίζουν εξαιρετική συμπληρωματικότητα και συνδυάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον με τη σπουδαιότητα των εφαρμογών τους. Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος Φυσικής βασίζεται σε ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών, αξιών και πεποιθήσεων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ποιότητα, την αριστεία, την συνεργασία και την συμβουλευτική. Η διεπιστημονικότητα αντανακλάται στους διδάσκοντες του τμήματος.

Έξυπνα υλικά, αισθητήρες, ελεγκτές, εφαρμογές εμβιομηχανικής υλοποιούνται σε σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις. Χαοτικά κυκλώματα Chua βρίσκουν εφαρμογή στην κρυπτογραφία και την ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Υλοποίηση της τεχνητής ευφυΐας σε επίπεδο hardware γίνεται εφικτή μέσω μικροηλεκτρονικών διατάξεων (π.χ. memristor). Νέα δεδομένα από το χώρο της υπεραγωγιμότητας αναγκάζουν την επιστημονική κοινότητα να αναθεωρήσει τους ενεργειακούς της προσανατολισμούς. Η θεωρία της πολυπλοκότητας, τα νευρωνικά δίκτυα, η θεωρία των δικτύων, αποτελούν σύγχρονα εργαλεία που ένας Φυσικός οφείλει να κατέχει και να χρησιμοποιεί για να είναι ανταγωνιστικός σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό περιβάλλον που παράγει τεχνολογίες αιχμής.

Συνεργασίες και Συνέδρια


Τα αντισταθμιστικά οφέλη αυτού του εγχειρήματος για τους απόφοιτους του νέου αυτού Τμήματος Φυσικής προκύπτουν με την χρήση του σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού, τη συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CERN, την διοργάνωση παγκοσμίων συνεδρίων (Conference on Complex Systems 2018, International Conference on EconoPhysics I, II, III) και θα αποτελέσουν αρωγό για την δημιουργία διαθεματικών μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχοι


Το Τμήμα Θα βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία, στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας με την δημιουργία εργαστηρίων σε τεχνολογίες αιχμής και από την αρχή της λειτουργίας του θα εισάγει νέα πρότυπα στην χώρα σε σχέση με την έρευνα και την οργάνωση σπουδών αντίστοιχα κορυφαίων ομόλογων τμημάτων του εξωτερικού.

Η ηγετική επιστημονική θέση του Τμήματος σε συνεργασία με το CERN θα δημιουργήσουν μια ροή εξαίρετων επιστημόνων για την χώρα κάνοντας την ειδοποιό διαφορά για τους απόφοιτους του.

Αντικείμενο σπουδών


Ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα τον οδηγήσει σε σύγχρονες περιοχές όπως:
1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Νανοτεχνολογία)
2. Φαινόμενα Πολυπλοκότητας και Μη Γραμμικής δυναμικής
3. Πυρηνική Φυσική
4. Κβαντική Μηχανική
5. Φυσική Υψηλών Ενεργειών
6. Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες
7. Ατομική, Μοριακή Φυσική και Οπτική
8. Θεωρητική Μηχανική
9. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Περιβάλλον
10. Αστρονομία, Αστροφυσική και Φυσική Πλάσματος

αλλά και σε μη παραδοσιακές κατευθύνσεις όπως ανάλυση και πρόβλεψη οικονομικών δεδομένων.

Το Τμήμα θα παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις έρευνας, τόσο στη Σύγχρονη Φυσική όσο και σε συναφείς εφαρμοσμένες και τεχνολογικές κατευθύνσεις. Επιπρόσθετα, θα αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων στην Πυρηνική Φυσική, στη Σωματιδιακή Φυσική, στην Κοσμολογία, στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, στη Μοριακή Φυσική και στη Βιοφυσική. Η έρευνα ενισχύεται μέσω ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Το Τμήμα θα προσφέρει ένα στέρεο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, τόσο σε Προπτυχιακό, σε Μεταπτυχιακό και σε Διδακτορικό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτεθούν σε νέες εξελίξεις στη Βασική και την Εφαρμοσμένη Φυσική μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ερευνητικών διατριβών.

Βραβεία & Διακρίσεις


Το Τμήμα χορηγεί ερευνητικά βραβεία (prizes for excellence in research) που διακρίνονται ως εξής:

– Βραβείο”διακεκριμένου καθηγητή”. Έφημος μνεία από Επιτροπή του Τμήματος με στόχο την ενθάρρυνση των μελών ΔΕΠ και την ανάδειξη της αριστείας.
– Βραβείο”διακεκριμένου ερευνητή”. Έφημος μνεία ή και χρηματικό έπαθλο από Επιτροπή του Τμήματος με στόχο την ανάδειξη της αριστείας.
– Βραβείο”διακεκριμένου φοιτητή”.Ετήσιο χρηματικό έπαθλο από Επιτροπή του Τμήματος διακεκριμένου φοιτητή με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας και την ανάδειξη της αριστείας.


SiP’cools (Science in Physics is Cool) – Εκλαϊκευμένη Φυσική

Το Τμήμα θα οργανώνει διαλέξεις για το ευρύ κοινό της ΠΑΜΘ και θα εξηγεί πως με τη χρήση των αρχών της Φυσικής, της Πολυπλοκότητας, των Νευρωνικών δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης δύναται να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων με ουσιαστικό τρόπο. Ειδικότεροι στόχοι είναι η αντικειμενική αποτίμηση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών στην υγεία, την οικονομία και την κοινωνία.

Οι γυναίκες στην επιστήμη

Η Φυσική δεν είναι αντρική υπόθεση. Μέσω της Στρατηγικής Επιτροπής Ανάπτυξης για τη θέση των γυναικών στη φυσική θα ενθαρρύνουμε τη διατήρηση και ανάπτυξη της σταδιοδρομίας γυναικών φυσικών σε όλα τα επίπεδα.

Τα Εργαστήρια μας

Στο τμήμα υπάρχουν 5 θεσμοθετημένα εργαστήρια, τα οποία αποτελούν το βασικό πυρήνα διεξαγωγής των ερευνητικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων, και καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τους.